Decisión judicial sobre el calendario de la CPE de Eusko Irratia

Euskal Herrian, 2014ko uztailaren 21

 

Despidos Radio Euskadi Irratia Kaleratzeak” kolektiboak Gizarte Gaietarako Bilboko 9. Epaitegiak emandako epaiaren berri eman nahi du. Honen arabera EITBk Lan Eskaintza Publikorako prestatu duen hirugarren froga, lokuzioari dagokiona, zuzentzaileek bigarrena froga zuzendu ondoren egitera behartuta dago Enpresa. Datorren uztailaren 26an, larunbatez, euskaraz eta gazteleraz egingo dute froga LEP-era deituta dauden gizon-emakumeek, eta esan bezala, ahozko frogak bigarren hau zuzendu ondoren egitera behartu du epaileak EITB.

 Sin títuloEpaiak garbi adierazten du EITBko Zuzendaritzak berak onartu egin duela, praktikan, bigarren froga ezin izango dela zuzendu hirugarrena hasi baino lehen, uztailaren 28a baino lehen hain zuzen ere. Etahorrela egingo balu EITBk ez lituzke deialdiko oinarriak beteko, eta ezta, Ente Publikoan eta bere Elkarteetan langile finko moduan sartzeko bere arauak ere. Gainera, epaiak dioenez, irregulartasuna eragin lezake horrela egiteak. Garrantzi nabarmena izango lukeen irregulartasuna, inpugnatua balitz hautatze sistemaren eraginkortasun eza erakuts lezakeena, eta baita kaltea bai enpresarentzat eta baita deialdi honetan lanpostua lor lezaketen 43 gizon-emakumeentzat ere.

 

logo-3l

 

Euskal Herria, 21 de julio de 2014

 

El Colectivo “Despidos Radio Euskadi Irratia Kaleratzeak” informa de que el Juzgado de lo Social Número 9 de Bilbao obliga a Eitb a celebrar la tercera prueba de la Convocatoria de Empleo Público, el examen de locución, una vez que los correctores hayan valorado la segunda, la redacción radiofónica en castellano y euskera de la que se examinarán los aspirantes este próximo sábado 26 de julio de 2014.

Sin título

El Tribunal señala que la propia empresa admite que es imposible en la práctica la corrección del segundo ejercicio antes de comenzar el tercero sólo dos días después, el 28 de julio de 2014. De hacerlo hecho así, Eitb estaría incumpliendo las bases de la convocatoria y las propias Normas de Ingreso de personal Fijo en la plantilla del Ente Público y sus Sociedades. Además, el auto señala que se podría generar una irregularidad cuyo “alcance y entidad”, si es impugnada, puede suponer la ineficacia del sistema selectivo, un perjuicio para la empresa y para quienes puedan obtener las 43 plazas que ofrece esta convocatoria.

 

change4

FIRMA el MANIFIESTO a favor de la RADIO PÚBLICA VASCA
http://www.change.org/es/peticiones/a-la-directora-general-y-miembros-del-consejo-de-administraci%C3%B3n-de-eitb-reconsideren-la-destrucci%C3%B3n-de-empleo-en-eitb-y-trabajen-por-la-correcta-gesti%C3%B3n-del-dinero-p%C3%BAblico-eitbren-enplegu-suntsiketaren-aurka-eta-diru-publikoaren-kudeaketa-zuzenaren-a

 

Anuncios

Los trabajadores de Eusko Irratia continuaremos luchando para evitar los despidos

radio67Euskal Herrian, 2014ko uztailaren 17an

Eusko Irratiak deitutako Enplegu eskaintzaren lehenengo froga izan zen BECen joan den uztailaren 12an, larunbatean. Bertan erredaktore-lokutorerako 43 lanpostu lortzeko asmoz 430 pertsona batu zen. Lanpostu hauek beste behin ere Eusko Irratian egun dauden 79 kontratu mugagabeekin lotu nahi izan ditu Zuzendaritzak, kontutan izan gabe 79 lanpostu hauek Lan ikuskaritzak eta zenbait epaiek horrela ebatzi ondoren mugagabe bihurtu zirela.

Blog hau egiten dugun 33 afektatuok berriro ere gogora arazi nahi dugu ebazpen horiek medio 79 langile hauek irratietako estrukturakoak direla. Ameti ezina iruditzen zaigu Lan Eskaintza Publikoaren azpian inoiz izan den lanpostu murrizketarik handiena ematea. Historikoa izango den murrizketa izugarri honek ondorio oso latzak izan ditzake irratietako iraungarritasunari begira.

Lanpostu Deialdi honetarako azterketak hasi izanak ez du esan nahi langileok etsi dugunik. Ezta gutxiago ere. Dagoeneko gure argudioak batzen dituen lehendabiziko salaketak sartu ditugu epaitegietan. Salaketa hauen ondorioz datozen hilabeteotan egoera oso korapilatsua suerta liteke EiTBren Zuzendaritzarentzat. Irratietako etorkizunean pentsatu baino epe motzeko erabakiak hartzearen ondorio zuzena da.
Eusko Irratia bizirik!!


Euskal Herria, 17 de julio de 2014

Este pasado sábado 12 de julio en el BEC, se ha celebrado la primera de las pruebas de la Convocatoria Pública de Empleo de Eusko Irratia. Allí se han dado cita alrededor de 430 personas que aspiran a conseguir uno de los 43 puestos de trabajo para redactor/a locutor/a. Puestos que la dirección de EiTB sigue empeñada en vincular a la extinción de 79 contratos indefinidos que actualmente existen en Eusko Irratia; que existen porque así lo quiso una Inspección de Trabajo y posteriores sentencias judiciales.

Los 33 afectados y afectadas que impulsan este blog vuelven a recordar que, en virtud de esas decisiones judiciales, pertenecen a la estructura de las radios y que es inadmisible que una Convocatoria de Empleo Pública esconda una destrucción de puestos de trabajo histórica y de consecuencias fatales para la pervivencia de las radios.

Que hayan comenzado los exámenes de esta Convocatoria no quiere decir que este grupo de trabajadores y trabajadoras tire la toalla. Nada más lejos de la realidad. Ya hemos emprendido el camino judicial con las primeras demandas que recogen nuestros argumentos y que pueden abrir un complicado escenario para la Dirección de Eitb en los próximos meses.

Es la consecuencia de tomar decisiones pensando en el corto plazo y no en el futuro de la Radio Pública Vasca. Y por supuesto, sin pensar en los trabajadores y trabajadoras como los seres humanos que son.

Eusko Irratia Bizirik

Arranca en Eusko Irratia una CPE que destruirá empleo en vez de crearlo

mani1Euskal Herrian, 2014ko uztailaren 15ean

Eusko Irratia E.A.ko Lan Deialdi Publikoa hasi dela eta Eusko Irratiak Kaleratzeak osatzen dugun langileok zera adierazi nahi dugu: Enpresak nahi duen bideetatik langile gehiago kontratatzearen kontra ez dagoela. Izan ere, LEP-rako deialdia albiste ona litzateke era honetara EiTBren 5 irratietan lan egiteko pertsona gehiago egongo ginatekeelako. Baina ez da horrela izango.

Lan ikuskaritzak eta epaiek erregularizatutako gure lanpostuak eta LEP-en emaitzak lotzearen kontra dago Kolektiboa. Hau da: ez dago ezer erregularizatzeko. Gure kontratuak mugagabeak dira, beste edozein Elkarte Anonimoetan egiten diren kontratuen antzera (gogora dezagun Eusko Irratia Elkarte Anonimo bat dela).

Gure lanpostuei eusteak ez du LEPrekin zerikusirik; bai, aldiz, enpresako kudeatzaileek gu kanporatzeko duten borondatearekin. Lan murrizketa izugarri honek Cristina Uriarte sailburuak aurreratu zuenez “antolakuntza beharrizanekin” du zerikusia, eta “aurrekontu baliabideekin”. Labur esanda: diruarekin. Hortaz, gogora arazi behar diegu EiTBko kudeatzaileei kaleratu nahi bagaituzte badagoela tresnarik, ez LEP bat, baizik eta EEE bat, Gobernuak pasatuko ez zuela agindu zuen marra gorria hain zuzen ere. Eta hortik hezurdura sasi-legezko hau, beste behin ere, legeari bizkar emanda langile talde honen kanporatzea ahalbidetuko duen antzezkizuna egiteko.

Zoritxarrez, zenbait; alderdi politikok, giza eragilek eta sindikatuk nahiago dute estrategia hau gauzatzen den bitartean beste aldera begiratu. Modu pertsonalean izango duen eraginaz gain, nabarmena izango du irrati publikoetako etorkizunean. Zergaitik? Lan araudiaren oinarrietako bat zapuztuz LEP-en bidez kaleratuko direnak baino langile gutxiago kontratatuko dituztelako.

http://www.eitb.com/es/noticias/economia/detalle/2327068/cpe-eusko-irratia-2014–declaraciones-cristina-uriarte/


mani2Euskal Herria, 15 de julio de 2014

Ante el inicio de la Convocatoria Pública de Empleo de Eusko Irratia S.A., el colectivo Despidos Eusko Irratia Kaleratzeak quiere puntualizar que no está contra de que la empresa decida contratar más personal a través del procedimiento que establezca. De hecho, la convocatoria de una CPE sería una buena noticia ya que habría más trabajadores para sacar adelante la emisión de las 5 emisoras de radio del grupo EITB. Sin embargo, esto no será así.

El colectivo está en contra de que el resultado de esta CPE se vincule a la continuidad de trabajadores cuya situación fue regularizada por los tribunales y la Inspección de Trabajo. Es decir, negamos la mayor: no hay nada que regularizar. Nuestros contratos son indefinidos, como los de cualquier otra Sociedad Anónima como también lo es quien paga nuestras nóminas, Eusko Irratia,S.A.

Nuestra continuidad o no en la empresa no depende de esta CPE, sino de la voluntad de sus gestores de despedirnos vulnerando la propia ley que dicen querer cumplir escrupulosamente mediante esta convocatoria. En realidad, como dijo la consejera Uriarte, todo obedece a necesidades organizativas y “a las posibilidades presupuestarias”. O, en otras palabras: dinero. Así que llegados a este punto nos permitimos recordar que, si quieren despedirnos, lo pueden hacer sí, pero no mediante una OPE sino mediante un ERE, la línea roja que el Gobierno Vasco prometió no rebasar. Por eso todo este teatro, por eso todo este andamiaje pseudolegal que permitirá despedir a un colectivo saltándose otra vez la ley.

Por desgracia, algunos partidos, sindicatos y agentes sociales prefieren mirar para otro lado mientras se consuma esta estrategia que, además de en lo personal, también arrasará con el actual modelo de radio pública al contratar vía CPE a menos gente de la que se despide, vulnerando los principios más básicos de la legislación laboral.

http://www.eitb.com/es/noticias/economia/detalle/2327068/cpe-eusko-irratia-2014–declaraciones-cristina-uriarte/